fbpx

Các cột mốc của công ty

 • 01.07.2019

  Bắt đầu phát triển Hệ thống phân phối quỹ tự động (ADFS)
 • 17.09.2019

  Kết nối Phần mềm với các Sở giao dịch đầu tiên
 • 12.11.2019

  Công ty phát triển thành lập công ty FUTURE 101 LTD
 • 15.11.2019

  Các nhà giao dịch đầu tiên kết nối với ADF-System
 • 25.11.2019

  Vốn của ADF-System cho khởi động Giai đoạn thử nghiệm ALPHA
 • 01.12.2019

  Bắt đầu Giai đoạn thử nghiệm ALPHA của hệ thống (Phiên bản 1.0.0)
 • 15.05.2020

  Vốn của ADF-System cho bắt đầu Giai đoạn thử nghiệm BETA
 • 01.06.2020

  Kết thúc Giai đoạn thử nghiệm ALPHA của hệ thống (Phiên bản 1.2.6)
 • 02.06.2020

  Bắt đầu Giai đoạn thử nghiệm BETA của hệ thống (Phiên bản 1.2.8)
 • 15.10.2020

  Bắt đầu phát triển nền tảng công cộng (Phiên bản 1.0.0)
 • 30.10.2020

  Thỏa thuận thanh toán của bên thứ ba cho NETELLER và SKRILL
 • 01.12.2020

  Kết thúc Giai đoạn thử nghiệm BETA của hệ thống (Phiên bản 1.3.0)
 • 17.12.2020

  Đổi tên công ty thành PrivaFonds Capital Management Ltd. và ra thông báo công chúng
 • 10.01.2021

  Khởi động mềm Nền tảng công cộng (Phiên bản 1.1.0)
 • 01.02.2021

  Khởi động Nền tảng công cộng và cuộc gọi
 • 02.02.2021

  Chuyển đổi AFD-System sang Hệ thống công cộng (Phiên bản 1.3.8)
 • 01.06.2021

  Tích hợp Giao dịch trực tiếp tức thì giữa tất cả các loại tiền tệ được cung cấp trong nền tảng công cộng
 • 01.07.2021

  Phát hành thông tin về PFT DeFI (PrivaFundToken)
 • 01.12.2021

  Khởi động mềm PFT DeFI (PrivaFundToken)
 • 30.01.2022

  Khởi động PFT DeFI
Login
Join PrivaFund Telegram Channel

Join the official PrivaFund Telegram channel now and never miss any more information about the official launch.

PrivaFundSocial Media promotion
Privafund is now giving away 5x100 USD trading volume every week among all social media followers! Follow us now on these platforms:  
vi