fbpx

Tiền thưởng Kết nối Đa cấp


Career Bonus


Phần thưởng Nghề nghiệp PrivaFund hoạt động như sau:
Kể từ ngày bắt đầu làm việc tại PrivaFund, đối tác sẽ có 1 tháng để đạt được thứ hạng đầu tiên (Hạng 1).
Nếu trong tháng đầu tiên đối tác đạt được từ Hạng 1 trở lên, thứ hạng này sẽ được bảo đảm trong 3 tháng nữa và vẫn ở lại với đối tác.


Tùy thuộc vào thứ hạng của đối tác sau tháng đầu tiên, thứ hạng này sẽ được duy trì trong 90 ngày. Sau khoảng thời gian 3 tháng nói trên, nếu không thể đáp ứng yêu cầu để giữ vững thứ hạng đó hoặc không thể duy trì khối lượng giao dịch, đối tác sẽ bị tụt 1 hạng. Nếu trong 3 tháng đầu tiên đối tác chỉ đạt Hạng 1 và không giữ được, người này sẽ bị rớt xuống Hạng 0.
Nếu đối tác đạt được thứ hạng bất kỳ trong vòng một tháng, người này chỉ cần tăng từ khối lượng hiện có lên mốc quy định tiếp theo để được thăng hạng. Khi thứ hạng mới được tính cho tháng tiếp theo, đối tác sẽ cần bắt đầu tích lũy lại khối lượng từ mốc 0.

Tiền thưởng Kết nối Đa cấp


Sales_Plan

Career Bonus


Phần thưởng Nghề nghiệp PrivaFund hoạt động như sau:
Kể từ ngày bắt đầu làm việc tại PrivaFund, đối tác sẽ có 1 tháng để đạt được thứ hạng đầu tiên (Hạng 1).
Nếu trong tháng đầu tiên đối tác đạt được từ Hạng 1 trở lên, thứ hạng này sẽ được bảo đảm trong 3 tháng nữa và vẫn ở lại với đối tác.


Tùy thuộc vào thứ hạng của đối tác sau tháng đầu tiên, thứ hạng này sẽ được duy trì trong 90 ngày. Sau khoảng thời gian 3 tháng nói trên, nếu không thể đáp ứng yêu cầu để giữ vững thứ hạng đó hoặc không thể duy trì khối lượng giao dịch, đối tác sẽ bị tụt 1 hạng. Nếu trong 3 tháng đầu tiên đối tác chỉ đạt Hạng 1 và không giữ được, người này sẽ bị rớt xuống Hạng 0.
Nếu đối tác đạt được thứ hạng bất kỳ trong vòng một tháng, người này chỉ cần tăng từ khối lượng hiện có lên mốc quy định tiếp theo để được thăng hạng. Khi thứ hạng mới được tính cho tháng tiếp theo, đối tác sẽ cần bắt đầu tích lũy lại khối lượng từ mốc 0.

IMG_1585
Login
Join PrivaFund Telegram Channel

Join the official PrivaFund Telegram channel now and never miss any more information about the official launch.

PrivaFundSocial Media promotion
Privafund is now giving away 5x100 USD trading volume every week among all social media followers! Follow us now on these platforms:  
vi